Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành 

Nội dung: Công văn Số 1348/KTTVQG-VP ngày 28/12/2016 của Trung tâm KTTV quốc gia về việc tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống mưa lũ tại các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top