Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản:Khí tượng Thuỷ Văn
Nội dung: Thông tư Số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top