Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức

Đại hội đảng viên lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

***

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TWcủa Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09/11/2019 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về  chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 89-KH/ĐUK ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 -2025. 

     Sau thời gian tích cực chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đảng bộ Đài KTTV khu vực Nam Bộ tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), phiên nội bộ diển ra trong chiều ngày 27/2 và phiên chính chính thức khai mạc bắt đầu lúc 13 giờ ngày 28/2. Đại hội vinh dự được đón tiếp: Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ủy ban kiểm tra của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy khối cơ sở Bộ TNMT với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Đức Thắng nguyên Bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Trần Việt Dũng Phó Bí thư điều hành Đảng ủy khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối, Bí thư đoàn thanh niên, Phó chủ tịch công đoàn khối và đại diện cấp ủy 13 cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối; Tổng cục KTTV có sự tham gia của đại diện công đoàn và lãnh đạo Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ. Về dự Đại hội với sự tham gia của 163 đảng viên của Đảng bộ Đài.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Khai mạc Đại hội đồng chí Lê Ngọc Quyền, Bí thư – Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ thay mặt đảng bộ Đài cám ơn sự quan tâm của Đảng ủy khối đã chọn Đảng bộ Đài là cơ sở để tổ chức Đại hội điểm, giúp đở về nhiều mặt, nhất là công tác chuẩn bị, khâu tổ chức. Lãnh đạo Tổng cục KTTV quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí đề nghị Đại hội quan tâm, tập trung vào đánh giá cụ thể kết quả trong nhiệm kỳ qua và dành nhiều thời gian xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Nam Bộ.

     Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ (2015 – 2020) vừa qua, cho thấy: Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông qua vai trò lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Nhất là làm tốt công tác tư tưởng vận động cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn Đài vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế, hành lang pháp lý các đơn vị sự nghiệp công và những khó khăn nhất định. Với sự quyết tâm cao độ, hết lòng vì sự nghiệp chung của ngành, phát triển của đất nước, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu đạt, vượt kế hoạch đề ra về tất cả các mặt chuyên môn; ổn định công tác tổ chức; điều chỉnh kế hoạch kinh phí phù hợp tìm kiếm các nguồn dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ, viên chức; đẩy mạnh phát triển nhanh việc nghiên cứu khoa học thực tiễn thông qua các đề tài chuyên môn cấp Bộ, Sở gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn các lĩnh vực của Đài đang thực hiện. Đối với công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đã kết nạp được 50 đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu đề ra; xây dựng và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế họach, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Các mặt công tác ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong tất cả mọi mặt hoạt động của Đài KTTV Nam Bộ. 

      Qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay. Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát Đại hội lần thứ V, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế và phát triển theo hướng hiện đại hóa đó là “Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Đài trong bối cảnh Nhà nước đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ các thể chế kinh tế, tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức; xây dựng, duy trì tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ đặt hàng, tự chủ về kinh phí thường xuyên; hiện đại hóa công nghệ từ khâu quan trắc, thông tin đến dự báo; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ cao; chủ động tìm kiếm, mở rộng hoạt động dịch vụ KTTV, từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và ổn định tư tưởng, yên tâm, gắn bó với đơn vị”.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Phụ trách Điều hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT Trần Việt Dũng biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, Đảng ủy Đài KTTV Nam Bộ đã lãnh đạo toàn diện đảng viên, viên chức và người lao động của Đài hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế của ngành KTTV tại khu vực phía Nam. Đồng thời, ông Trần Việt Dũng đề nghị Đảng bộ Đài KTTV Nam bộ cần học tập, quán triệt và nhanh chóng xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Trung ương, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV. Trong đó, tích cực tham gia chương trình đột phá của TP.HCM có liên quan đến lĩnh vực KTTV, quan trắc môi trường, vốn là thế mạnh của Đài KTTV Nam Bộ.

       Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 15 đồng chí. Đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Lê Ngọc Quyền giử nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ khối cơ sở Bộ Tài nguyên và môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ (2020 – 2025).

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Đài KTTV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số hình ảnh Đại hội:

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Chủ tịch đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đảng viên biểu quyết tại đại hội

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top