Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực văn bản: Khí tượng Thuỷ Văn

Nội dung: Công văn số 117/KTTVQG-KHQT ngày 07/11/2016 của Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2018

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top