Địa chỉ:

số 8 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

(08) 3.8.290092 – 3.8.242474

Fax:

(84-8) 3.8.257844 – 3.8.296091

Email: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top