Cơ cấu tổ chức

23/06/2016
Trích Điều 3. QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, số 151 /QĐ-KTTVQG - Trung Tâm KTTV Quốc Gia. Ngày 11/04/2014

________________________________

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Đài Nam Bộ:
- Ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc
- Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc
- Ông Lương Hữu Anh, Phó Giám đốc

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:
a) Văn phòng;
b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
c)  Phòng Quản lý mạng lưới trạm;
d) Phòng Dự báo;
đ) Phòng Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn;
e) Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực III.

3. Các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Trung tâm:
a) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai;
b) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Phước;
c) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương;
d) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
đ) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh;
e) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An;
g) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang;
h) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre;
i) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp;
j) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long;
k) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh;
l) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang;
m) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang;
n) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang;
o) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng;
p) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu;
q) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau;
r) Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ;
s) Trung tâm Thủy văn sông Cửu Long.