Chức năng nhiệm vụ

23/06/2016
Trích Điều 1. QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, số 151 /QĐ-KTTVQG - Trung Tâm KTTV Quốc Gia. Ngày 11/04/2014

____________________________________                                                    
Vị trí và chức năng
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Đài Nam Bộ) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn, phân tích thí nghiệm môi trường, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong phạm vi khu vực Nam Bộ, gồm các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
Đài Nam Bộ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.